Sponzori

Zahvaljujemo se sponzorima i donatorima za nesebičnu pomoć u ostvarivanju ciljeva i programskih aktivnosti taekwondo kluba “Prana”

Studio rid

studio_rid

_______________________________

Comel d.o.o.

comel

______________________________

Zubotehnički laboratorij BAHORIĆ HRVOJE
Grge Tuškana 13C
47000 Karlovac

____________________________________

Karlovačka športska zajednica
Rakovac
47000 Karlovac

_____________________________________

Grad Karlovac
grb_karlovca

____________________________________

Tiskara Pečarić i Radočaj

logo

____________________________________

Karlovačka pivovara d.o.o.

logo

____________________________________

KA-3  d.o.o.

ka-3

____________________________________

Vodoprivreda Karlovac d.d.

Obala Franje Račkog

_____________________________________

Digitalni tisak d.o.o.

A.G. Matoša 33

47000 Karlovac