Suradnja EmMa centra i Prane

Taekwondo klub Prana u suradnji sa EmMa Centar i dalje brinu o prevenciji i saniranju postojećih problema natjecatelja uz Yumeiho terapiju i pasivni stretching. Velika hvala Sandra Mahečić i Bruno Mahečić na trudu uloženom. Ekipa je prezadovoljna i spremna za nadolazeće turnire.

%d bloggers like this: